Kaçak Elektrik Cezalarının İadesi

Kaçak Elektrik Kullanımı ve Cezası

Elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanımını tespit ederek engelleme konusunda son derece önemli görevleri vardır. Elektrik aboneleri için daha güvenli ve daha adil bir pazar sağlamak amacıyla, EPDK tarafından lisans sahibi enerji dağıtım şirketlerine elektrik ve doğal gaz hırsızlığını tespit etme, araştırma ve önlemede aktif bir rol oynamalarını gerektiren kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar elektrik dağıtım lisansının getirmiş olduğu zorunlu bir görevdir. Yine EPDK, elektrik hırsızlığıyla mücadele ederken elektrik abonesi tüketicilerinin mağdur olmaması için uygulamaya yönelik düzenlemeler ile tüketicilerin çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesini sağlamak istemiştir.

Her Kaçak Cezası Haklı Olmayabilir!

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından bazen yanlış tesis edilen işlemler olabilmekte ve aboneler hak etmedikleri cezalara maruz kalabilmektedirler. AFA Enerji Danışmanlık, haksız ve hukuksuz olarak kaçak elektrik cezasına maruz kalan müşterileri için cezanın doğru hesaplanmasını veya iptalini sağlamak için gereken müdahaleleri yaparak dava yoluna gitmeden önce çözüm üreten hizmetler sunar.

Kaçak Elektrik Kullanım Gerekçeleri Nelerdir?

Kaçak elektrik cezalarının gerekçeleri, elektrik dağıtım şirketinin belirli bir usul ve esaslar çerçevesindeki gerçekleştirilen işlemlere dayandırılmaktadır. Elektrik dağıtım şirketi tarafından tesis edilen her işlemin mutlaka mevzuatta yazan bir sebebe dayanması gerekmektedir. Kaçak elektrik kullanım cezalarının gerekçeleri aşağıdaki gibidir. Bu konudaki detaylı bilgilere sitemizde bulunan bilgilendirici makaleler üzerinden ulaşılabilirsiniz.

• Sözleşmesiz elektrik kullanmak,
• Elektriğin sayaçtan geçirilmeksizin kullanılması,
• Kullanılan enerjinin doğru ölçülmesini engellemek
• Dağıtım şirketi tarafından kesilmiş olan elektriğin yetkisiz şekilde açılması

AFA Enerji Danışmanlık olarak haksız kaçak elektrik cezaları konusundaki abonelerin adaletli bir uygulamaya erişimin önündeki engellere ışık tutuyoruz. Bu engellerin üstesinden gelmek için kanıta dayalı tavsiyeler veriyor, konunun muhataplarından bilgi talep ediyor, bilgileri inceleyerek analiz ediyoruz. Yaptığımız tespitlere istinaden gerekçelerimizi oluşturup cezanın iptali ve düzeltilmesi için gereken başvuruları yapıyor ve ceza uygulamalarının iptalini veya düzeltilmesini sağlıyoruz.

Düzenlenen Kaçak Cezalarında Hatalı İşlemler Olabilir

Kaçak elektrik kullanımı yani elektrik hırsızlığı, maliyet ve abonelerinin can güvenliği açısından çok önemli bir etkiye sahiptir. Dürüst tüm vatandaşlar gibi bizde elektriği hırsızlayan herkesin cezalandırılması gerektiğine sonuna kadar inanıyoruz. Ancak her cezanın adil ve hukuki olmayabileceğini birçok kez deneyimledik ve abonelerin kendini savunma hakkına saygı duyuyoruz.

EPDK tarafından yürürlüğe sokulan mevzuat, herkese haysiyetle muamele edilmesini sağlamak için asgari hak ve standartları tanımlar. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından kaçak elektrik kullanımına istinaden yapılan işlemde, elektrik abonesi gerçek/tüzel kişilerin kendilerine yöneltilen iddiaya cevap verme hakkı bulunmaktadır. Tüm aboneler, mevzuatın tanıdığı hak ve sorumluluklar çerçevesinde yetkili makamlar önünde kendini savunma hakkına sahiptir. Buradaki en büyük sorun elektrik abonesi olan tüketicilerin teknik ifadeleri doğru yorumlayamaması ve şeffaflıktan uzak kaçak uygulamaları ve bunlara ilişkin olarak düzenlenen evraklar sebebi ile kendilerini savunamamasıdır.

Size Yardımcı Olabiliriz

AFA olarak mağduriyet yaşayan tüm abonelerin temsil etme hakkını aldıktan sonra kendilerine yöneltilen iddialara yasal mevzuat kapsamında cevap vererek savunma hakkının kullanmasını sağlıyoruz.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezasının İncelenmesi

Yapılan kaçak elektrik kullanım cezası işleminin mevzuatın belirlediği koşullarda gerçekleşmesi ve tespitin bu hususlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. İptal ya da düzeltilmesinin sebepleri mevzuatın belirlediği sınırların dışına çıkılması veya yanlış işlem sebebi ile yapılmaktadır. Kaçak elektrik kullanım cezasının yönetmeliklerde öngörülen kurallara uygun olmaması, yapılan işlemin belge ve kanıtlar ile desteklenememesi durumunda aboneye yansıtılan cezanın iptali veya kaçak elektrik ceza tutarının düzeltilmesi sonucu doğar.

Mevzuata aykırı tahakkuk etmiş bir kaçak elektrik kullanım cezasının iptal ve düzeltilmesi için bir süre sınırı bulunmakta olup yapılan işlemin ancak belirli bir süre içinde geri alınabileceği kabul edilmektedir. Kaçak elektrik cezalarında elektrik piyasası uzmanı olarak belgeleri, yapılan işlemleri ve bunların gerekçelerini inceleyerek idari başvurular ile cezaların iptalini veya düzeltilmesini sağlayabiliriz. Elektrik hizmeti teknik detaylar barındırır ve teknik ifadelerin yorumlanması gerekir. AFA Enerji Danışmanlık olarak binlerce kaçak cezasına mahkemeye gitmeden idari başvuru yolu ile iptal ettik ve bu konuda bize ulaşanlara profesyonel destek olamaya devam ediyoruz.

Kaçak Elektrik Ceza Uygulamalarında Aykırılıklar
Her bir elektrik dağıtım şirketi mevzuatın belirlediği sınırlar içinde kaçak elektrik kullanım cezası düzenlemelidir. Bu sınırlar aşılarak yapılan işlemler mevzuata aykırılık teşkil edecek ve mağdur olan abonelerin başvuruları iptal veya düzeltmeye konu olabilecektir.

Hesaplama Sebebi Aykırılık
Her bir elektrik dağıtım şirketi EPDK’nın belirlemiş olduğu mevzuata kanunen uymakla yükümlü tutulmuştur. Kaçak elektrik kullanım cezalarında dikkate alınacak süreler mevzuatla belirlenmiştir. Bu sürelerin dışına çıkarak yapılan hesaplamalar ile kaçak cezalarının gereğinden fazla tahakkuk ettirilmesi yetkisizliği meydana getirerek cezanın düzeltilmesi sonucunu doğuracaktır.

Uygulamalar Yönünden Aykırılık
Kaçak elektrik cezalarının hangi durumlarda uygulanacağı, bu uygulama yapılırken hangi usullerin takip edileceği, elektrik piyasası mevzuatında açık ve net olarak belirlenmiştir. Mevzuatta belirlenen usullere uygun düzenlenmeyen kaçak elektrik kullanımının tespiti ve cezasına maruz kalan tüm aboneler itiraz edebilir.

Sebep Yönünden Aykırılık
Elektrik dağıtım şirketi tarafından tesis edilen her işlemin mutlaka bir sebebe dayanması ve bu sebebinde mevzuatın belirlediği usul ve esaslara uygun olması gerekmektedir. Bu niteliğe uygun olmayan kaçak elektrik cezaları sebep yönünden mevzuata aykırı olacaktır.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezalarındaki Hizmet Farkımız

Kaçak elektrik uygulama ve cezaları hakkında çözüm üretmek için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Önce kaçak elektrik kullanım cezasını inceleyip, analiz ediyor ve başvuru sahibinin uğradığı mağduriyet konusunda durum tespiti yapıyoruz. Kaçak tutanaklarını inceliyor, ceza tutarlarının hesaplamasını kontrol ediyor, yapılan işlemin mevzuata uygunluğunu denetliyoruz. Yaptığımız bu araştırmalarımız EPDK mevzuatı ile uyumlu gerçekleşmekte ve haklarınızı korumak için beceri ve kaynaklarla değerli çözümler üretmeye çalışıyoruz.

“Haksız bir kaçak elektrik kullanım cezasına maruz kalan bir mağdur, profesyonel bir destek almaz ise çoğu zaman kendisine tanınan haklarından yararlanamayacaktır”

Bu hizmetimiz ile elektrik hırsızlığı ile mücadele edilirken yapılan yanlış tespit ve işlemler sebebi ile kaçak elektrik cezalarına maruz kalan elektrik abonelerine mevzuatı dayanak alarak yapılmış hatalı işlemlerin düzeltilmesini sağlıyoruz. Hatalı işlemlerin düzeltilmesi ile elektrik abonelerinin mağduriyetlerini engellediğimiz gibi kaçak elektrik kullanımı ile mücadelenin olumsuz durumlar ile zarar görmesini de engellemiş oluyoruz.

İlgili Makaleler

Menü