Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Danışmanlığı

Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Danışmanlığı

SKTT, EPDK tarafından belirlenen limiti aşan elektrik abonelerini tanımlamak için kullanılır. Bu limiti aşan veya aşmasa bile bu teklif tipi üzerinden elektrik tedarik etmek isteyen her işletme için AFA Enerji Danışmanlık olarak, satın alma süreçlerini kolaylaştırıp, avantaj sağlayan hizmetler sunuyoruz.

Doğru Kararı Vermeniz için Yanındayız

AFA Enerji Danışmanlık olarak, piyasa koşulları ile tüketim alışkanlıkları ve risk iştahınıza göre elektrik piyasasındaki en uygun teklifleri topluyor; rahatlıkla karar verebilmeniz için bunları sadeleştirerek kıyaslanabilecek duruma getiriyoruz. Karar verdiğiniz teklif için tedarikçinizle olan sözleşme sürecinizde uzman desteği veriyoruz. Anlaşmanın imzalanmasından sonraki süreçte de sizi yalnız bırakmayıp gerekli kontrolleri yaparak, faturalarınızın doğruluğundan emin olmanızı sağlıyoruz.

Ölçüyoruz; Biçiyoruz, Size Özel Teklifleri Hazırlıyoruz!

Sizi elektrik sektörüne değil; elektrik sektörünü size uygun hale  getiriyoruz.

Kimler SKTT Tekliflerinden Yararlanabilir?

Bu sorunun cevabını kısaca “herkes” olarak verebiliriz ancak piyasa fiyatlarının artmasının beklendiği zamanlarda, belli bir tüketim büyüklüğünü geçmeyen abonelerin, SKTT anlaşması yerine; farklı teklif tiplerini tercih etmesi daha doğru olur.

Hangi İşletme, Hangi SKTT Teklif Tipini Seçmelidir?

İşletmeler sektörün durumuna, tüketim alışkanlıklarına, finansal yapılarına ve risk iştahlarına göre çok farklı tiplerde anlaşmalar yapabilir. Ön ödemeli teklif tipleri üzerinden anlaşmalar sağlanabileceği gibi PTF’nin sabitlenerek, YEKDEM’in piyasa fiyatından yansıtıldığı veya PTF + YEKDEM gibi çeşitli teklif tipleri üzerinden de SKTT anlaşmaları yapılabilir. Bu tekliflerin içinde hangi maliyetlerin dahil olup-olmadığı belirtilmekle birlikte; değerlendirmeler esnasında sıklıkla bu detaylar, göz ardı edilebilir.

AFA Enerji Danışmanlık olarak, bizimle iletişime geçen işletmeler için uzman desteğimiz ile en doğru analizleri yaparak, onları en rasyonel ve güvenilir teklife yönlendiriyoruz.

SKTT Hakkında Ne Kadar Bilgilisiniz?

SKTT Teklif Tiplerinde En Büyük Riskin, Tüketici Üzerinde Olduğunu Biliyor musunuz?

Herhangi bir mal ya da hizmetin üretiminde en önemli girdi maliyetlerinden biri olan elektriğin tedarik edilmesi, genelde “basit” olarak algılanan bir süreçtir. Ancak piyasa takas ve YEKDEM fiyatlarının riski, tamamen elektrik abonesi olan tüketicidedir. Bazı anlaşma çeşitlerinde dengesizlik maliyeti de tüketicinin üzerine kalabilir. Dikkatten kaçması halinde, piyasa işletim ücretlerini de tüketiciler ödemek zorunda kalabilir.

Elektrik faturanızın neredeyse yarısını oluşturan aktif enerji bedelinin ne kadar olacağını, borsanın kaderine bırakmak, sizce ne kadar güvenilir olabilir? Fiyat risklerini dengeleyerek, yönetmek için uzman desteğinin faydalı olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.

Neler Yapılabilir?

Piyasada göstergelerini doğru okuyarak fiyat tahminlerinde bulunmak, faydalı olacaktır. Santrallerin üretimi, doğal gaz ve petrol fiyatları, su seviyeleri, sıcaklık ve dolar kurunun seyri gibi faktörler, elektrik fiyatlarını ciddi anlamda etkiler. Bu sebeple uzman desteği alıp, değerlendirme yaparak, fiyatların ne zaman yükseliş trendine gireceğini tahmin etmeniz yararlı olabilir.

Elektrik satış şirketlerinin bile fiyat konusunda, uzmanlardan danışmanlık desteği aldığı bir piyasada; AFA Enerji Danışmanlık olarak, işletmelere elektrik piyasasındaki deneyimimiz ve güncel bilgilerimiz ile hizmet sunuyoruz.

SKTT Tedarik Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aktif Enerji Bedelinizin Doğru Hesaplandığından Emin misiniz?

Aktif enerji bedeli, her bir saatte gerçekleştirdiğiniz tüketimin, aynı saatte, “saatlik olarak” enerji borsasındaki fiyatların, çarpımının toplamından oluşur. İçinde bulunduğunuz ayın gün sayısının 24 saati ile çarparak, faturanızdaki aktif enerji bedelinin kaç saatlik tüketimden oluştuğunu hesaplayabilirsiniz. 30 gün çeken aylarda faturanız 720; 31 gün olan aylarda ise 744 saatten oluşur. Gerçekleşen tüketiminizin doğru fiyatlar ile çarpıldığından emin olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YEKDEM Mahsuplaşması

YEKDEM her ayın 15’inde, EPİAŞ tarafından açıklanır. Ay ortasında EPİAŞ tarafından açıklanan fiyat fatura dönemi ile eşleşemediği için tahmini bir YEKDEM bedeli üzerinden işletmelere fatura düzenlenir. YEKDEM bedelleri, elektrik sektöründe farklı şekillerde tahsil edilebilir. EPDK’nın hazırladığı referans, YEKDEM bedeli üzerinden faturalandırılabileceğiniz gibi tedarikçinizin YEKDEM tahmini üzerinden de fatura edilebilir. Bu bedellerin faturaya yansıması esnasında sıklıkla hatalı hesaplamalar yapılabilir. YEKDEM farklarının, ilgili ayın tüketimi üzerinden hesaplandığından emin olunmalıdır.

Dengesizlik Maliyetinin Yönetilmesi

Elektrik tüketimi stabil olan veya işletmesindeki tüketimi dengesini değiştirme yeteneğine sahip işletmeler, dengesizlik maliyetlerini yöneterek önemli fiyat avantajları yakalayabilir. Örneğin fiyatın düşük olduğu saatlerde tüketimi arttırmak, fiyatın yüksek olduğu saatlerde hiç ya da en az seviyede tüketim gerçekleştirebilmek, buna örnek olabilir. Çimento fabrikası gibi işletmeler, bu tür fiyat avantajlarından yararlanabilir. Ancak sipariş usulü ile iş yapan; ne zaman, ne kadar elektrik tüketeceğini öngöremeyen işletmeler, dengesizlik maliyetinin tedarikçide kalmasını şart koşmalıdır. AFA Enerji Danışmanlık olarak, dengesizlik maliyetlerini sizin adınıza en profesyonel şekilde yönetiyoruz.

Sizin için Ne Yapabiliriz?

Sizin için Doğru Teklif Tipini Belirleyip; En Rekabetçi Fiyatı Buluyoruz!

AFA Enerji Danışmanlık olarak, işletmeler ile görüşerek; onları ihtiyaçları, finansal yapıları ve risk iştahına göre doğru teklif tiplerine yönlendiriyoruz. Daha sonra en uygun ihale tarihini belirleyip, piyasadaki sektörel yetkinlik ve tecrübesi yüksek şirketlerden, güvenilir ve sürdürülebilir fiyatları araştırarak, ihale sürecinin başlaması için gerekli olan tüm belgeleri hazırlıyoruz. İhale dokümanına göre iletilen teklifleri konsolide ederek, yönetici özeti şeklinde işletmelere sunuyoruz.

Sözleşme Müzakeresi için Destek Veriyoruz!

Elektrik sektöründe standart sözleşmeler olduğu gibi üzerinden müzakere edilebilen sözleşmeler de bulunur. Elektrik tedarik çeşitlerine göre sözleşmeler uyarlanır. Bazı durumlarda lisans sahibi elektrik şirketlerinin sözleşmeleri, asimetrik ve gizli maliyetler içerebileceği gibi tüm riskleri işletmeye yükleyebilir. Bu gibi maddeler, sözleşmelerde açık olarak yazmaz. Elektrik sektörü hakkındaki bilginize yeteri kadar güvenmiyorsanız; imza attığınız sözleşmenin doğru şekilde anlaşıldığından emin olmak için uzman desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. AFA Enerji Danışmanlık olarak, elektrik sektöründe binlerce sözleşme müzakeresi yapmanın sağladığı tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz.

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki Sürecin En İyi Şekilde Yönetilmesini Sağlıyoruz!

Düzenli olarak saatlik tüketimleriniz ile saatlik fiyatların kontrolünü yaparak; elektrik faturasının doğru bir şekilde düzenlendiğinden emin oluyoruz. Tüketiminizi inceleyerek; her ay ulusal tarifeye göre yaptığınız tasarrufu hesaplayarak, size raporluyoruz. Elektrik tüketimleriniz öngörülebilir durumdaysa; dengesizlik maliyetinizi yöneterek, fiyat avantajı sağlamanıza destek oluyoruz. PTF ve YEKDEM fiyat tahminlerinde bulunarak, piyasadaki fiyatların risk durumu hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Elektrik bütçenizin oluşturulması veya yıl içerisindeki gelişmelere göre güncelleşmesi için de destek sağlıyoruz.

SKTT’yi Daha Fazla Tanıyalım

PTF + YEKDEM Teklifi Nedir?

Bu, bir teklif tipi olmakla beraber; sektörde SKTT teklifi olarak da adlandırılır. Serbest tüketici olan herkes ve her işletme, istediği anlaşmayı yapabilme serbestisi sebebi ile tedarik aşamasında, bu teklif tipini tercih edebilir.

PTF Nedir?

Bu, bir kısaltma ifadesi olup; açılımı “Piyasa Takas Fiyatı” şeklindedir. Enerji borsasında arz ve talebe göre; bağımsız olarak oluşan fiyat, PTF olarak ifade edilir. PTF, birçok piyasa unsurundan etkilenerek düşebildiği gibi aynı zamanda yükselebilir ve günün her saati için ayrı olarak hesaplanır.

YEKDEM ve YEKDEM BEDELİ Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan santrallere teşvik kapsamında yaptıkları elektrik üretimi için dolar kuru üzerinden teşvik ödenir. YEKDEM, bu mekanizmanın kısaltmasıdır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının Türkiye genelinde gerçekleşen YEKDEM santralleri üretimlerine ödenen toplam bedellerin, abonelerin tüketimine karşılık gelen orandaki TL tutarının faturaya yansıtılması YEKDEM Bedeli olarak ifade edilir.

Ön (Peşin) Ödemeli SKTT Teklifi Nedir?

Ön (peşin) ödemeli SKTT sözleşmelerinde henüz kullanmadığınız elektriğin bedelini peşinen tedarikçinize ödersiniz. Tüketimin gerçekleşmemiş olması sebebi ile bir önceki sene yaptığınız tüketim miktarı ve tahmini fiyatlar ile elektrik faturanızı ödersiniz. Örneğin ağustos ayında yapacağınız tüketimin bedelini, 15 Temmuz’da tedarikçinize ödemeniz gerekir. Ön ödemeli sözleşmelerde ödeme süreleri farklı olabilir. 15 gün önden ödeyeceğiniz bir sözleşmede teminat vermek zorunda kalmazsınız.

İlgili Makaleler

Menü