Aboneliğini iptal ettirmeyen abone, elektrik borcundan sorumlu

Menü