“Elektrik perakende şirketlerinin alacak tahsili için yaptıkları uygulamalar, mevzuata aykırı”

Menü