2025 yılında Mısır’ın Enerjisinin Yüzde 42’si Yenilenebilir Kaynaklardan