Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri – Ağustos  2019