Sık Sorulan Sorular

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen müşteriler, elektrik enerjisini lisans sahibi elektrik toptan satış şirketlerinden ikili anlaşmalar kapsamında tedarik edebilirler.

Yıllık toplam tüketimleri bu limiti geçen veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir.2012 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 25.000 kWh’tir. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama 650 TL olan tüketiciler bu şartı yerine getirmektedirler.

2M Enerji, elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, hâlihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden bir iskonto yaparak sözleşme imzalamaktadır. Dolayısıyla 2M Enerji müşterisi olduğunuzda, elektrik birim fiyatlarınızda indirim olmakta, bu durum maliyetlerinize ve şirket karlılığına olumlu olarak yansımaktadır.

Elektrik ihtiyacınızı 2M Enerji‘den sağlamaya başlamanızın size getireceği hiçbir ek maliyet bulunmamaktadır.

Serbest Tüketici olarak tedarikçisini seçen tüketicilerin kullandıkları elektrik enerjisinin kalitesi hiç bir şekilde değişmemektedir. Mevcut durumda elektrik enerjisi şebekeden ne şekilde alınıyorsa, tedarikçisini seçen Serbest Tüketici de aynı şekilde almaya devam edecektir. Kalitede değişiklik olmayacağı gibi; mevcut durumda alınmakta olan bakım, arıza, sayaç okuma gibi Elektrik Dağıtım hizmetleri, muhatap olduğunuz dağıtım şirketi İlgili TEDAŞ tarafından aynı şekilde sunulmaya devam edecektir.

2M Enerji, TEDAŞ tarafından ölçülen sayaç tüketim verilerine göre indirimli elektrik birim bedeli üzerinden fatura kesecektir. Daha önceden elektrik faturasının içerisinde ödenmekte olan BTV, TRT fonu, Enerji fonu gibi vergiler ödenmeye devam edilecektir.

2M Enerji‘den elektrik enerjisi satın almanız halinde hiçbir teknik altyapınız değişmeyecektir. Sistemin bakım ve onarım hizmeti bölgenizin elektrik dağıtım firması tarafından verilmeye devam edecektir. Kullanmış olduğunuz reaktif ve kapasitif güç oranı yasal limitlerin üzerinde ise reaktif ve kapasitif güç bedeli dağıtım firması tarafından fatura edilmeye devam edecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 2M Enerji sadece kullandığınız “aktif enerjinin” satışıyla ilgilenmektedir. Herhangi bir sebeple kompanzasyon sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, reaktif enerji kullanımı söz konusu olabilir. Bu durumda EPDK Müşteri Hizmetleri yönetmeğinde belirlenmiş limitleri aştığınız takdirde reaktif enerji bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Reaktif enerji bedeli ise bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi yani TEDAŞ tarafından fatura edilecektir.

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüketicinin birim fiyatı mevcut tarifesi üzerinden yapılacak indirim sonrası oluşmaktadır. Mevcut tarifedeki fiyat değişiklikleri serbest tüketici ile yapılan aktif elektrik enerjisi satış sözleşmesinde belirtilen oranlarda birim fiyata yansıtılmaktadır. Tarifelerin değişmesi durumunda mevcut indirim oranı ile yeni tarife üzerinden birim fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir

İlgili mevzuat gereği abonelik kayıtları üçer aylık dönemlerde yapılabilmektedir. Dolayısıyla faturalandırma 1 Ocak, 1 Nisan,1 Temmuz ve 1 Ekim tarihi itibariyle başlayacaktır. Ancak müşterinin abonelik işlemleri faturalandırma yapılan aydan bir ay önce yapılması zorunludur. Örneğin 1 Aralık – 28 Şubat tarihleri arasında yapılan müşteri sözleşmeleri 1 Nisan tarihi itibariyle faturalandırılmaya başlanacak ve Mayıs ayının ilk haftası faturası kesilmiş olacaktır. 1 Mart– 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan müşteri sözleşmeleri 1 Temmuz tarihi itibariyle faturalandırılmaya başlanacak ve Ağustos ayının ilk haftası faturası kesilmiş olacaktır.

Tek riski bugüne kadar ödediğiniz faturalardaki kaybı görüp kaybettiğiniz paralar yüzünden öfkelenmeniz olabilir. Sizde 2M Enerji abonesi olarak hiçbir ek yatırım ve maliyete katlanmadan elektriği daha ucuza kullanabilirsiniz. Üstelik bizim faturalarımızla eski faturalarınızı karşılaştırdığınızda sadece tebessüm edersiniz.

Elektriğin kalitesini değil faturanızı değiştiriyoruz. Değişen tek şey elektrik faturalarına ödediğiniz yüksek bedeller olacak.

Elektrik ihtiyacınızı özel bir şirketten karşılamaya başlamanızın hiç bir ek maliyeti yoktur. Yapmanız gereken tek şey evraklarınızı hazırlayıp gerekli belgelere imza atmak.

2M Enerji Aktif Enerjinin satışı ile ilgilenmektedir. Enerjinin kullanabilir olarak size ulaştırılması bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketinin sorumluluğundadır.

Faturalarınız 2M Enerji tarafından kesilecektir.2M Enerji Tedaş gibi hizmet veren bir kuruluştur. Ödemeler ile ilgili muhatabınız 2M Enerji olacaktır.

Tüm abonelikleriniz aynı unvan veya aynı kişiye ait ise bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Her bir aboneliğiniz için ayrı fatura istediğiniz adrese gönderilir.

Bu imkânı sağlayabiliriz. Abonelik adresleriniz farklı bile olsa fatura adresiniz tek bir yer olabilir. Böylelikle elektrik faturalarınızı daha kolay takip edebilirsiniz.

İstenilen evrakları teslim edip birde sözleşmenizi imzalandıktan sonra arkanıza yaslanıp beklemeye başlıyorsunuz. Biz sizin adınıza tüm işlemleri yapıyoruz.

Vergi Levhası ( Fotokopisi ), şirketler için imza sirküsü / şahıslar için imza beyannamesi( Fotokopisi ),Kimlik fotokopisi, son aylara ait elektrik fatura fotokopileri gereklidir. Bunların haricinde 2M Enerji yetkilisinin size vereceği ‘Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi ‘ ve ‘ IA02 Formu’nu imzalayarak teslim etmeniz gerekir. Bunların haricinde başka bir işlem yapmazsınız.

Yürürlükte olan “Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması” TEDAŞ birim fiyatlarını, elektrik üretim maliyetleri doğrultusunda düzenlemektedir. Tarifelerin değişmesi durumunda, 2M Enerjinin sizin için belirlemiş olduğu indirim oranı ile yeni tarife üzerinden fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir.

Hayır. Mevzuata göre “Bulunduğu dağıtım bölgesindeki perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi ( Tedaş vb.) dışındaki bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin, hukuki gerekler nedeniyle tedarikçisinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya tedarikçisinin faaliyetinin son bulması halinde, bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi bu serbest tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapıncaya kadar elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etmekle yükümlüdür. “Bir sözleşme yapılmasını takiben hiçbir altyapı ya da ekstra maliyetlere girmeden indirimli elektrik hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İndirimli elektrik hizmetini kullanmaya başladınız ve bir süre sonra sözleşmeyi iptal etmek istediniz. Eğer sözleşmeyi iptal etmek için geçerli bir sebebiniz varsa ( bunlar sözleşmede belirtilmektedir ) talebinizi belirten bir yazı yazmanız yeterli olacaktır. Hizmete devam edip etmemekte özgürsünüz. Bu tamamen sizin kararınızdır.

Sözleşme süreleri yapılan aksiyonlara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak hem 2M Enerji hem de abone sözleşmenin devam etmeyeceği konusunda yazılı bir bildirimde bulunmazsa aynı şartlar ile devam eder. Eğer sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız 2 ay önceden yazılı bir bildirimde bulunmanız gerekir.

Böyle bir durum olması mümkün değildir. Zaten böyle bir durum sözleşme hükümlerine aykırı olacağından fazla alınan tutarın iadesi ve hiçbir cezai şarta maruz kalmadan sözleşmenin feshini doğurur. Abonenin hiçbir şekilde zarara uğraması söz konusu değildir.

2M Enerji her zaman müşteri odaklıdır ve abonelerimize maksimum fayda sağlamayı ilke edinmiştir. Teklif esnasında ya da sözleşme yaptıktan sonra fatura üzerinde abonelerimizin anlayamayacağı şekilde karışık birim fiyatlar ve aslına uygun olmayan düzenlemeler yapılmaz. Teklif ve faturalandırma düzenimiz alışık olduğunuz Tedaş faturası gibidir. Rakamlar üzerinde oynama yapılmaz. Farklı isimler ile gizli maliyetler eklenmez. 2M Enerji şu anda uygulanan yasal aktif enerji birim fiyat üzerinden hesaplamalar yapar. Yüksek ya da yanlış tarife fiyatları üzerinden kıyaslamalar yaparak büyük indirimler yaptıklarını vaat eden firmalara inanmayın.

Eski sistemde olduğu gibi ilk önce elektriğinizi kullanıp sonra faturanızı ödersiniz. 2M Enerji hiç bir zaman ön ödeme talep etmez. Böylelikle riske girmezsiniz.

Başvuru sahibinin 2M Enerji ile yeni bir sözleşme yapabilmesi için, aboneliğinin bağlı bulunduğu Tedaş’a vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden borcunu kapatması talep edilir.

AFA İle Tanışın! Bir Bilene Danışın!

Hemen Ara
Biz Sizi Arayalım
X

Sizinle İletişime Geçelim

Bize Ulaşın

Sizin için ne yapabiliriz? Arayın konuşalım! Sonuca birlikte ulaşalım!*Kabul Edilen Dosya Türleri .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .zip, .rar