İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı