2019 Yılı Birim Enerji Başına Öngörülen YEKDEM Maliyeti Hakkında Bilgilendirme